top of page
  • Writer's pictureNFTR

Det grønne skiftet – en mulighet for Tromsøregionen

Er det grønne skiftet en trussel eller mulighet for næringslivet i nord? Vi tror en ambisiøs miljøsatsing er nøkkelen til vekst i Nord-Norge, og nå haster det med å komme i gang.


Trude Nilsen, administrerende direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen og Geir Håvard Hanssen, innleid prosjektleder fra Ledelse i Nord.

Det grønne skiftet er over oss med full tyngde. Nylig slapp FN sin siste miljørapport. Den viser at vi allerede har gjort uopprettelig skade på klimaet. Det haster med å komme i gang med omstillingen som skal redusere utslippene av karbon frem mot 2050.

Næringsforeningen i Tromsøregionen ser på det grønne skiftet som en mulighet for nordnorsk næringsliv. Vi tror det grønne skiftet representerer en mulighet til fornying og utvikling som kan skape nye verdier og mange spennende arbeidsplasser. Tromsø og Nord-Norge er i en særstilling med vår beliggenhet nord for polarsirkelen. Vi mener det derfor er naturlig at vi «tar lead» på dette arbeidet her nordpå. I dag starter vi arbeidet med å etablere et Nettverk for grønn omstilling i Troms og Finnmark. Vårt forprosjekt har fått støtte fra Arktis 2030-midlene til Troms og Finnmark fylkeskommune. De neste månedene skal vi intervjue 12 virksomheter innenfor ulike bransjer for å kartlegge deres miljøambisjoner og finne ut hvilke behov de har for å komme i gang med egen omstilling. Når informasjonsinnhentingen er gjennomført vil vi ta stilling til om næringslivet har behov for et nettverk som støtter, deler kunnskap og er en katalysator for å få alle i gang. Nettverk for grønn omstilling er ikke et prosjekt som står alene i arbeidet med det grønne skiftet. Vi har etablert et nært samarbeid med Klimapartner Troms og Finnmark og UN Global Compact, som begge har som formål å hjelpe bedrifter i deres bærekraftsarbeid. Vi har også tett dialog med Tromsø kommune, og vi opplever at vårt prosjekt er et viktig premiss for at Tromsø skal lykkes med sin plan om å bli en av 100 karbonnøytrale byer i Europa. Kommunens satsing vil bidra til å sette Tromsø på kartet over grønne byer i Europa. Det kan gi viktig drahjelp til hele regionen.

Hvorfor haster det? EU vedtar allerede ved nyttår 2022 første del av taksonomien som gir finansnæringen i Norge og EU føringer for hva som er bærekraftig finansiering. Dette vil innen relativt kort tid kunne føre til høyere kostnader for bedrifter som ikke innfrir banknæringen og EUs krav til karbonutslipp og bærekraft. Samtidig har regjeringen lagt sin Klimaplan frem til 2030. Også her ligger det klare krav til omstilling innenfor de fleste norske næringer. Med andre ord; vi kan velge å sette oss fremst på toget til grønn omstilling, eller vi kan bli dratt dit etter ørene. Vi vet at det grønne skiftet vil gi nordnorsk næringsliv mulighet til å skape nye produkter og vinne nye markeder. Det er nå enorm etterspørsel etter batterier og batteriteknologi, og investorer i Narvik er på ballen. I Berlevåg har Varanger Kraft ambisjoner om å etablere en fullskala hydrogenfabrikk i tilknytning til Raggovidda vindpark. Vi håper at de lykkes med disse satsingene, for om noen år kan dette vinduet være lukket. Det er kostbart for bedrifter å omstille seg. Med EUs Green Deal i ryggen kan vi få økonomisk drakraft i dette arbeidet. EU har satt full fart i omstillingsarbeidet og teknologiutviklingen. Havner vi bak EU-toget blir det en tøff kamp å komme i forkant igjen.


Med Nettverk for grønn omstilling vil Næringsforeningen i Tromsøregionen gjøre det enklere for de små og mellomstore bedriftene å komme i gang med sine omstillingstiltak. Vi skal kartlegge kompetansemiljøene som kan hjelpe de på veien, dele de gode eksemplene og veilede de til støtteordninger som kan sette fart på det grønne arbeidet. Samtidig skal vi utfordre de til å gripe de forretningsmulighetene det grønne skiftet gir.


Når dette tilbudet «rulles ut» i hele Troms og Finnmark, håper vi det kan være ett av flere tiltak som setter Nord-Norge fremst i hovedfeltet mot det grønne skiftet. Her vil næringslivet gjerne bidra.

Comments


bottom of page