top of page
  • Writer's pictureNFTR

Byggingen av Fram på Vervet vil sysselsette 600 årsverk

Nå starter byggingen av Fram, det første byggetrinnet på Vervet! I løpet av byggeperioden vil produksjonen sysselsette rundt 600 årsverk, i tillegg kommer prosjektmedarbeidere og øvrige innleide rådgivere.

Illustrasjon av Fram på Vervet

Forrige uke ble det signert kontrakt mellom Pilar Entreprenør AS og Vervet AS om det første byggetrinnet Fram. Denne består av 138 leiligheter mot indre havn og rundt 2500 kvadratmeter med næringsareal på kaipromenaden mot sør, som strekker seg fra Maskinverkstedet i vest og ut mot Tromsøysundet i øst. Med sin beliggenhet vil den nye bydelen være med å løfte Tromsø generelt, og sentrum spesielt. Prosjektsjef i Pilar Entreprenør AS, Stian Andreassen ser fram til oppstarten og gjennomføringen av prosjektet.

- Dette er en stor dag for oss og en dag vi har sett fram til. Entreprisekontrakten har også vært avhengig av tilstrekkelig salg av leiligheter. Det første målet er nå nådd slik at byggefasen for oss som entreprenør endelig kan starte, forteller Stian Andreassen.


Den inngåtte kontrakten er av størrelsesorden 650 millioner kroner og i tillegg til boliger og næringsareal, omhandler også parkeringsanlegget, et fellesareal på rundt 750 kvm. og en barnehage. Daglig leder i Pilar Entreprenør AS, Vegar Berg-Johansen påpeker viktigheten av prosjektet som generer 600 årsverk under produksjonen.

- For Pilar Entreprenør er dette en meget viktig kontrakt. Tallene viser også betydningen av prosjektet for sysselsetting og verdiskapning i nord, sier daglig leder Vegard Berg-Johansen.


Daglig leder Vegard Berg-Johansen og prosjektsjef Stian Andreassen

- Nå er det viktigere enn noensinne å fremskynde og gjennomføre planlagte prosjekter. Det at byggingen av Fram på Vervet alene vil sysselsette 600 årsverk iløpet av byggeperioden er fantastisk. Dette vil også skape ringvirkninger for andre bransjer og er et fantastisk løft for byen vår, påpeker vikarierende direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, Lene Wium.

Comments


bottom of page