top of page
  • Writer's pictureNFTR

Bærekraftige ingeniører - Rett fra studier til jobb i hjembyen

– Dette er en fantastisk mulighet til å jobbe med bærekraft, energi og miljø i hele Nord-Norge. Det sier Rikke Bjarnesen Andersen (27), som sammen med Stina Birgitte Hagen Jensen (23) i sommer ble ansatt i Real Eiendomsforvaltning i Tromsø.

Foto: Stina Birgitte Hagen Jensen (t.v.) og Rikke Bjarnesen Andersen startet begge i ny jobb hos Real Eiendomsforvaltning i sommer. De ønsker å vise at bærekraftig eiendomsforvaltning er lønnsomt, og at det kan komme både leietaker, huseier og miljøet til gode.

Eiendomsbransjen står ved et veiskille Begge kommer rett fra sine respektive utdanningsløp, og har ferske ingeniørgrader i lomma. For Real Eiendomsforvaltning er dette viktige ansettelser som styrker selskapets evne til å bistå i prosjekter innenfor energi, miljø og bærekraft i landsdelen. For Andersen og Jensen er det en mulighet til å bidra til at den nordnorske eiendomsbransjen blir en del av det grønne skiftet. En verdifull bonus for dem begge er at de får jobbe i byen de vokste opp, og hvor de ønsker å bo.

Ser muligheter i nord For min del er det viktig å kunne bidra med min kompetanse her i Nord-Norge. Vi opplever at det generelt er mye å gå på når det gjelder bevissthet rundt energitiltak som gir effekt både for miljøet og lommeboka. Det håper vi å gjøre noe med, forteller Rikke Bjarnesen Andersen, som i juni fullførte en sivilingeniørgrad innen energi, klima og miljø ved Universitetet i Tromsø.

Stina Birgitte Hagen Jensen fullførte på samme tid en ingeniørgrad innen energiteknologi ved Høgskolen på Vestlandet. Motivasjonen for å arbeide med bærekraft innen eiendomsbransjen er stor, og også hun ønsket å flytte hjem til Tromsø.


– Å nå klimamålene krever en rekke tiltak, og at det tas bærekraftige valg på ulike nivå. Nye reguleringer, sertifiseringssystemer og insentiver vil være med på å drive denne utviklingen. Men den krever også engasjement, endringsvilje og nyskaping.

Her ønsker vi å bidra til at Nord-Norge kommer skikkelig på banen, sier Jensen.

Stort miljø De to forteller at det har vært full fart fra første dag på jobb. Fellesnevneren for kundene de har jobbet med så langt, er at de har en stor mengde oppgaver innen energi og miljø som er ressurskrevende, faglig utfordrende og tidkrevende. – Vi har solid kompetanse på området, sier Andersen, og forklarer at det kan handle om alt fra energieffektivisering og -oppfølging, styring og kontroll, til innsikt og data som setter kundene i stand til å ta å ta gode beslutninger og drive effektive bærekraftinitiativer.

Real Eiendomsforvaltning er en veletablert totalleverandør innen drift og forvaltning av eiendom i Nord-Norge, fra Mo i Rana til Tromsø, og energi- og miljøtjenester er et viktig satsingsområde. Som del av et større konsern vil de to nyansettelsene få et ledende fagmiljø i ryggen. – Vi har lokal tilstedeværelse og stiller med vår unike kompetanse, men har også solid erfaring tilgjengelig gjennom Kjeldsberg Eiendomsforvaltning i Trondheim. De har bygget opp et stort kompetansemiljø og tatt tydelig grep om bærekraftig forvaltning gjennom innovasjon og ny teknologi. Nå gleder vi oss til å bygge opp et miljø i Tromsø, sier Rikke Bjarnesen Andersen.


Artikkelen er skrevet av Real Eiendomsforvaltning i Tromsø

Comments


bottom of page