top of page
  • Writer's pictureNFTR

Arild Østgård tildelt NESO-prisen


Styreleder i NESO, Bjørn Johansen og adm. dir. i NESO, Ruben Jensen stod for overrekkelsen. Prisvinner Arild Østgård i midten. (Foto: Neso)

En stolt og ydmyk Arild Østgård, direktør i PEAB-Bjørn Bygg i Tromsø, mottok NESO-prisen for 2016 under NESO sin jubileumsmarkering i Bodø.NESO-prisen er landsdelens høyeste utmerkelse i bygg- og anleggsbransjen, og blir delt ut av Nordnorske Entreprenørers Service-Organisasjon (NESO). NESO har 121 eiere / medlemsbedrifter fra hele landsdelen som årlig omsetter for omkring 10 milliarder kroner og har omkring 4200 medarbeidere.


Arild Østgård er direktør i PEAB Bjørn Bygg, der han leder Bygg-region nord, som omfatter Møre- og Romsdal, Nordre Nordland, Troms og Finnmark. 


Har utmerket seg positivt innen bygg- og anleggsbransjen


- Jeg er stolt og ydmyk over å ha mottatt NESO-prisen, sier Arild Østgård. Det er mange som har fortjent en slik pris, legger han til. 

Prisutdelingen fant sted på organisasjonens høstmøte i Bodø lørdag 29. oktober med 322 bransjerepresentanter til stede og ble foretatt av administrerende direktør Ruben Jensen i NESO og styreleder Bjørn Johansen fra Roald Johansen Ingeniørforretning i Alta.


- Jeg vil rette en stor takk til den dyktige ledelsen og administrasjonen i NESO, sier Østgård for prisen, og for den innsatsen NESO gjør for entreprenørbransjen.  


NESO-prisen har vært utdelt ti ganger tidligere og i statuttene for prisen heter det: 

”NESO-prisen tildeles en medlemsbedrift, en medarbeider i en medlemsbedrift, eller en annen person som siste år, eller gjennom flere år, har utmerket seg positivt innenfor bygg- og anleggsbransjen”.


Vektla samarbeidsevener, engasjement og vilje til kunnskapsdeling


Styret i NESO står for utvelgelsen av kandidaten, og i begrunnelsen for valget av Arild Østgård som vinner av NESO-prisen 2016, er det lagt vekt på Østgårds samarbeidsevner, hans engasjement og vilje til kunnskapsdeling.


Videre heter det om Østgård at han er en meget engasjert og dyktig foreleser, og at han er sterkt opptatt av kompetanseutvikling. Juryen trekker også fram Østgårds engasjement for rekruttering til bransjen, hans innsats som styreleder i NESO, og engasjement i ARKTEK-samarbeidet, strategisk næringsrettet satsing i Nord-Norge innenfor arktisk teknologi.  


- Og alt dette får han tid til selv om han leder en bedrift som nærmer seg en omsetning på to milliarder kroner, sa direktør Ruben Jensen i sin tale til Østgård. 

Jensen sa videre at Arild Østgård blir ansett som en talsmann for bransjen som det blir lyttet til.


Klar og tydelig


- Høyt faglig nivå og stor autoritet er beskrivelser som går igjen om deg. Autoriteten er ikke noe som er kommet rekende på ei fjøl – den har du opparbeidet gjennom mange år i bransjen. I år er du også blitt styremedlem i EBA nasjonalt, sa Jensen til prisvinneren. 

Arild Østgård starten sin bransjekarriere som forskalingssnekker hos Selmer. Deretter tok han ingeniørutdannelse i Narvik og senere NTH. Han startet i Bjørn Bygg i Tromsø i 1977. Arild Østgård er kjent for den gode replikken og som et sosialt vesen, med en god, lun humor. Som leder beskrives Arild Østgård som handlekraftig, klar og tydelig, og en som ikke er redd for å stille krav. 

Comments


bottom of page