top of page
 • Writer's pictureNFTR

5 ting du bør vite om kontantstøtteordningen

De siste månedene og ukene har vært omveltende på mange måter, og skapt store utfordringer for det viktige næringslivet i Norge. Heldigvis har staten kommet på banen med en rekke mottiltak, deriblant kontantstøtte for å kompensere tap gjennom refusjon av faste uungåelige kostnader.

Cathrine Ballo Olsen, Avdelingsleder i Azets Tromsø

Den viktige teknologien

Azets var tidlig ute med å digitalisere alle våre prosesser, noe som har vært til stor hjelp i overgangen fra kontor til hjemmekontor. Vi er opptatt av at våre kunder skal oppleve oss like tilgjengelig som før, om ikke enda mer.

- Vi er flere hundre som jobber fra hjemmekontor, en endring som skjedde fra den ene dagen til den andre. Gjennom teknologien har vi raskt kunnet snu oss rundt og levere høy faglig kompetanse og bistand med til enhver tid oppdaterte råd, sier Cathrine Ballo Olsen, Avdelingsleder i Azets Tromsø.

Hva du bør vite I Azets har vi opplevd en stor pågang av henvendelser knyttet til disse tiltakene, i tillegg til spørsmål omkring permitteringer, omsorgspenger, likviditet og mva. For mange handler det nå om å ta vare på likviditeten og ha penger til å betale løpende kostnader, her vil kontantstøtten være et viktig virkemiddel. Dette bør du vite:

1. Hvem ordningen gjelder for


 • Foretak som er pålagt å stenge ned av staten,

 • Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer. For mars holder det med et omsetningsfall på 20 prosent.

2. Hva regnes som faste uunngåelige kostnader?

 • Leie av lokaler

 • Lys og varme

 • Renovasjon, vann og avløp

 • Fremmed tjeneste (regnskap, rådgivning, revisor o.l)

 • Forsikring og avgifter på transportmidler

 • Elektronisk kommunikasjon, porto mv.

 • Forsikringspremie

 • Netto rentekostnader

3. Hvor mye kan din virksomhet forvente å få i støtte?

 • Hvor mye en bedrift skal få i støtte skal regnes ut etter denne formelen:


Kompensasjon = Omsetningsfall i prosent X (faste kostnader minus eventuell egenandel) X justeringsfaktor

 • Kompensasjon under kr 5.000 blir ikke utbetalt. Maksimal kompensasjon pr mnd er MNOK 30 (det blir en annen grense for konsern, slik at organiseringen av et konsern ikke påvirker støtten. Kommer egen forskrift senere)


4. Hva trenger du for å søke?

 • Dokumentere omsetning-nedgang som skyldes koronapandemien

 • Ajourført regnskap pr mars

5. Hvordan søke


 • Søknaden fylles ut elektronisk på https://kompensasjonsordning.no/

 • Denne runden søkes det om kompensasjon for mars. Søknadsfrist er satt til 30.06.20 Søknad om kompensasjon for april forventes at åpner i midten av mai. Du må altså søke måned for måned.

Ønsker du mer informasjon?

 • Mandag 20.04 avholdt Azets et webinar om temaet som dere kan se opptak av ved å følge denne linken. Her går de mer i dybden rundt alle punktene ovenfor med konkrete eksempler. • Har du spørsmål eller ønske om mer informasjon om kompensasjonsordningen kan du ta kontakt direkte med Cathrine på cathrine.olsen@azets.com.


コメント


bottom of page