top of page
  • Writer's pictureNFTR

1 av 4 Tromsø-bedrifter har ikke tatt nødvendige personverngrepEn ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.


- Viktig å prioritere dette, sier administrerende leder i Næringsforeningen, Marianne Saus. Bedriftene risikerer saftige bøter om dette ikke er på plass når de nye EU-reglene blir norsk lov i mai 2018.


Ytterligere 20 prosent vet ikke om deres bedrift har gjort det som skal til for å følge den nye personvernloven, som kalles GDPR (General Data Protection Regulation).


- Det er viktig for oss at våre medlemsbedrifter er oppdaterte og at de prioriterer dette fremover, for nå begynner det å haste, sier Marianne Saus.


Innlemmelsen av GDPR kommer til å være den største endringen av personvernlovgivningen i Europa på 20 år, og skal innføres i alle EU- og EØS-land. Det blir en del av norsk lovgivning, og dermed straffbart å ikke følge, fra 25. mai 2018. Alle virksomheter som behandler personopplysninger om egne ansatte, kunder, brukere eller andre blir berørt av den nye loven.


- Bedriftene risikerer å tape mye penger, i form av bøter på inntil 4 prosent av brutto-omsetningen, om de ikke har gjort denne jobben før loven trer i kraft. Derfor oppfordrer vi alle til å tilpasse seg allerede nå. Det er ingen grunn til å vente, sier Saus.


Den 11. desember arrangerer Atea i samarbeid med Næringsforeningen et seminar om GDPR. Foredragsholderer fra Datatilsynet, UiT og Atea hva de nye reglene vil ha å si for bedriftene. Og det planlegges flere seminar om digitalisering til neste år.


Roboter og AI-teknologi kommer i full fart

På den positive siden er det mye som tyder på at Tromsø-bedriftene er godt i gang med å omfavne ny teknologi.


Over halvparten av bedriftene i undersøkelsen oppgir at robotteknologi kommer til å brukes i deres bedrift innen to år, og enda flere mener kunstig intelligens (AI) kommer til å brukes hos dem innen to år. 35 prosent oppgir at AI vil brukes i noen grad, mens 19 prosent sier det gjelder i stor grad.


Samtidig sier nesten halvparten, 46 prosent, at de også bekymrer seg for konsekvensene av digitalisering.


- Noen er kanskje skeptiske til hva automatisering og effektivisering fører til, men utnytter vi ny teknologi smart kan det kan gi store konkurransefortrinn og bidra til å skape nye arbeidsplasser. Å heve den digitale kompetansen i Tromsø-regionen er derfor essensielt, mener avdelingsleder i Atea, Kim Rune T. Olsen.


Stor tro på egne forretningsmodeller

Når det gjelder digitalisering i regionen generelt viser undersøkelsen at Tromsø-bedriftene jevnt over har god selvtillit: hele 3 av 5 bedrifter sier de har stor tro på at deres forretningsmodell er sterk nok til å overleve i en digital økonomi.


Hele 49 prosent melder at de bare til en viss grad er forberedt på at digitalisering vil endre forretningsgrunnlaget deres, mens 6 prosent oppgir at de ikke er forberedt på dette i det hele tatt.


- Digitalisering påvirker alle bransjer og det er noe alle må forholde seg til. Det gjelder å komme utviklingen i forkjøpet, og det er mange bedrifter i vår region som har gode forutsetninger for å få det til, sier Marianne Saus.


Spørreundersøkelsen ble sendt ut til alle medlemsbedriftene til Næringsforeningen i Tromsø-regionen i september/oktober 2017. Et representativt utvalg av medlemsmassen, 147 respondenter, har deltatt.


Hovedfunn

1 av 4 bedrifter i Tromsø-regionen har ikke gjort det de selv mener er nødvendige grepene for å imøtekomme nye EU-regler for personvern.2 av 5 bedrifter i Tromsø-regionen er usikre på deres forretningsmodell er sterk nok til å overleve i en digital økonomi.Kun 1 av 3 bedrifter i Tromsø-regionen mener de i stor grad har kompetansen som kreves for å møte den teknologiske utviklingen i sin bransje.1 av 2 bedrifter i Tromsø-regionen mener robotteknologi kommer til å brukes i deres bedrift innen to år.1 av 2 bedrifter i Tromsø-regionen mener kunstig intelligens (AI) kommer til å brukes i deres bedrift innen to år.


4 av 10 bedrifter i Tromsø-regionen frykter konsekvensene av digitalisering i noen eller stor grad.

Comments


bottom of page