MEDLEMSKAP

Bli med på laget sammen med våre 650 medlemsbedrifter

Næringsforeningen i Tromsøregionen er landsdelens største interesseforening for næringslivet. I Næringsforeningen finner du over 650 medlemsbedrifter fra alle næringer og bransjer som hver eneste dag skaper verdier, arbeidsplasser og resultater for bedrift og samfunn.

Vi arbeider for å skape gode rammebetingelser for våre medlemsbedrifter.

Vårt mål er å samle næringslivet, være en pådriver i regional næringspolitikk og være en attraktiv møteplass. Vi har ulike faglige og sosiale arrangementer der vi legger til rette for at du kan knytte kontakter og snakke med andre som er opptatt av det samme som deg.

Priser og betingelser

Serviceavgift beregnes ut fra antall ansatte: 

Alle oppgitte priser er ekskludert mva. 

1 - 2:

3 - 6: 

7 - 10: 

11 - 20: 

21 - 50: 

51 - 100: 

101 - 250:

251 - 499:

500 ->

Gründere (1.år):

Kjøpesenter: 

4.200,-

5.700,-

7.250,-

8.750,-

12.800,-

16.800,-

22.500,-

29.700,-

38.100,-

2.500,-

Egen pris, ta kontakt

VILKÅR
Av hensyn til foreningens drift og forutsigbarhet må oppsigelse av medlemskap skje skriftlig innen 1. oktober for å være gjeldende påfølgende år. Vi forbeholder oss retten til å indeksregulere prisene årlig etter utviklingen i SSBs tolvmånedersendring.

NÆRINGSPOLITISK

INNFLYTELSE

Vi jobber for å sikre din bedrift de beste rammebetingelsene for utvikling og vekst

NETTVERK

Muligheten til å knytte nye kontakter, eller utvide eksisterende kontaktnett

KURS OG 

ARRANGEMENT

Som medlem får du rabatt på våre kurs, forum og arrrangementer. 

BISTAND I NÆRINGSSPØRSMÅL

Vi jobber aktivt for at din bedrift skal kunne vokse, og bistår gjerne deg og din bedrift

HANDELSKAMMER

NORD-NORGE

Vi utsteder tolldokumenter som ATA Carnet og serifiseringer for bedrifter. Ta kontakt om du ønsker bistand med dette

BLI MED I ET AV VÅRE FAGRÅD

Som medlem har du muligheten til å sitte i ett av våre fagråd. Ta kontakt og meld din interesse.