IMG_0063.JPG

FAGRÅD KARLSØY

Fagråd Karlsøy er vårt eneste geografiske fagråd og ble til som følge av vår fusjon med Karlsøy Næringsforening. Fagrådet er vår lokalkompetanse på stedet og jobber med å stimulere til økt næringsaktivitet i Karlsøy kommune. Gjennom å skape gode møteplasser for næringslivet lokalt legger fagrådet tilrette for samarbeid, erfaringsutveksling og vekst i kommunen.  Fagråd Karlsøy har også ansvar for det årlige arrangementet Øyriket i Sentrum. 

MEDLEMMER

 Fagrådet kommer med innspill på prioritering av ulike samferdsels- og infrastrukturtiltak

Fagrådsledere_edited.jpg

Tony H. Jensen

Byggmester Tony H. Jensen
Fagrådsleder

Håkon Hoel

H. Hoel Sjøtransport AS

Fagrådsmedlem

Cato Lorentzen

Spar Ringvassøy
Fagrådsmedlem