UiT_IT_3.jpg

FAGRÅD TEKNOLOGI

Tromsøregionen har et faglig sterkt og kompetent IT-miljø, hvor UiT - Norges Arktiske Universitet utdanner noen av landets beste innen informasjonsteknologi. Fagrådet har en viktig rolle som en støttefunksjon for andre næringer, fremtiden er digital og fagrådet vil jobbe målrettet mot å sikre at organisasjoner, både private og offentlige er rustet for dette. På NFTRs årsmøte i 2018 ble Kim Rune Tofteng Olsen valgt inn som fagrådsleder.

MEDLEMMER

Fagråd for IT skal bidra til best mulig samhandling mellom næring, forvaltning og forskning/utdanning med tanke på en bærekraftig utvikling av IT-næringen

IMG_1451.JPG

Kim Rune Tofteng Olsen

Atea
Fagrådsleder

IMG_1460.JPG

Bjørn Petter Jensen

iTet 

Fagrådsmedlem

IMG_1454.JPG

Svenn Hanssen

Serit IT Partner

Fagrådsmedlem

IMG_1453.JPG

Anders Andersen

IMG_1458.JPG

Ida Jaklin Johansen

IT-forum Troms

Fagrådsmedlem