Fargerike_1.jpg

FAGRÅD HANDEL

Handel er en av de viktigste bransjene i Tromsø. I tillegg til høy sysselsetting er dette en bransje som opplever stor vekst, også i nasjonal sammenheng. Handel er både et mål og et virkemiddel i byutvikling, og gode handleopplevelser er viktig både for innbyggerne og tilreisende til Tromsø. Laila Myrvang ble sommeren 2018 valgt inn som fagrådsleder på Næringsforeningen i Tromsøregionens årsmøte. 

MEDLEMMER

Vi jobber  for at Tromsøregionen skal bli et bedre sted å drive handel.

IMG_1578.JPG

Laila Myrvang

Jekta Storsenter
Fagrådsleder

IMG_1576.JPG

Håkon Willumsen

IMG_1580.JPG

Grete Irtun

K1
Fagrådsmedlem

IMG_1581.JPG

Elisabeth Karlsen

AMFI Pyramiden

Fagrådsmedlem

Avatar 109

Veronica Evertsen