FAGRÅD FISKERI OG HAVBRUK

Tromsøregionen har lange tradisjoner knyttet til marin ressursutnyttelse. Vi er i dag en av landets ledende regioner på ilandføring av hvitfisk. I tillegg koordineres store deler av den nasjonale eksporten fra byen. Videre har flere større havbruksbedrifter hovedkontor i, eller i umiddelbar nærhet til byen. Den marine forskningskompetansen innenfor fiskeri, havbruk, marin bioprospektering, samt klimatiske forhold og tilgang på sjøarealer, gjør at Tromsø har en sentral posisjon knyttet til oppnåelse av den nasjonale målsetningen om en 5-6 dobling av dagens marine verdiskapning frem mot 2050. Kathrine Tveiterås ble sommeren 2018 valgt inn som leder for Fagråd Fiskeri og Havbruk. 

MEDLEMMER

Fagrådet vil bidra til best mulig samhandling mellom næring, forvaltning og forskning for en bærekraftig utvikling av marin næring.

Christian Bue Nordahl

Stella Polaris
Fagrådsleder

Karl Alberth Hansen

Karls Fisk & Skalldyr AS

Fagrådsmedlem

Hugo Nilsen

Lerøy Aurora AS

Fagrådsmedlem

Fredd Wilsgård

Wilsgård Fiskeoppdrett
Fagrådsmedlem

Steinar Eliassen

Norfra Eksport

Fagrådsmedlem

Jan Magne Flaat

Fiskernes Agnforsyning
Fagrådsmedlem

Magnar Pedersen

Nofima

Fagrådsmedlem

Daniel Sørensen

Skarstein AS

Fagrådsmedlem

ABONNER PÅ

VÅRT NYHETSBREV

  • Facebook
  • Instagram
  • White LinkedIn Icon

Besøk oss: Næringslivets Hus 3 etg. Grønnegata 83

© 2019 Næringsforeningen i Tromsøregionen

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black LinkedIn Icon
Næringsforeningen_Logo_Liggende_RGB.png