top of page

fre. 02. juni

|

Næringslivets Hus 4. etg.

Innspillsmøte om KPA

Bli med å sette kursen for utviklingen av Tromsø!

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Innspillsmøte om KPA
Innspillsmøte om KPA

Time & Location

02. juni 2023, 08:30 – 10:00

Næringslivets Hus 4. etg., Grønnegata 83, 9008 Tromsø, Norge

About the event

Næringsforeningen i Tromsøregionen inviterer til innspillsmøte om revisjonen av kommuneplanens arealdel (KPA). Møtet vil finne sted på Næringslivets Hus den 2. juni fra kl. 08.30-10.00. Arrangementet er gratis, men vi ber om påmelding. 

KPA er nøkkelen til å forme byen vår slik vi ønsker den. Planen gir oss muligheten til å være med å bestemme hva slags områder som skal brukes til boliger, næringsvirksomhet, friområder og hvordan veier og kollektivtransport skal organiseres.

Kommunen jobber med revisjonen av KPA hvert fjerde år og nå er planen lagt ut til høring med frist for innspill 8. juni 2023. Det reviderte forslaget til KPA legger vekt på fire fokusområder som vil bidra til utvikling innenfor naturens tålegrense, ivareta en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi og skape trivsel for innbyggere i alle aldre:

- Klima og miljø

- Senterstruktur

- Boligutvikling

- Fortetting i etablerte boligmiljø

Vi innleder møtet med en presentasjon fra Tromsø kommune og legger opp til en innspillsrunde for næringslivet. Du finner forslaget til KPA med mer informasjon her: https://tromso.kommune.no/slik-jobber-vi-med-kommuneplanens-arealdel-2023-2034

Har du innspill, men får ikke deltatt på møtet? Send dine innspill til patricija@nftr.no.

Share this event

bottom of page