Vervet_3.jpg

FAGRÅD EIENDOM

Tromsø er avhengig av en attraktiv og fremtidsrettet eiendomsbransje. Gjennom vårt Fagråd Eiendom skal vi sammen sikre innovative løsninger, nyskaping og bedre rammebetingelser for bransjen. Innen eiendom er Tromsø en by i vekst, fagrådets formål er å sikre at denne delen av bransjen blir hørt

Medlemmer

Fagråd Eiendom er klar på at gode rammebetingelser er suksessoppskriften, og vil over tid arbeide målrettet og strategisk mot dette gjennom fagrådsmøter og Samhandlingsarenaen med Tromsø kommune. 

Avatar 108

Stig Tore Johnsen

Avatar 108

Bård Sverdrup

Total Eiendom

Fagrådsmedlem

Avatar 108

Even Liahjell

Arnestedet Eiendom

Fagrådsmedlem

Avatar 108

Kim Nordli

BONORD
Fagrådsmedlem

Avatar 108

Trond Petter Robertsen

Barlindhaug Eiendom

Fagrådsmedlem

Avatar 109

Sigrid Rasmussen

Avatar 109

Monica J. Lyngh

Profio AS
Fagrådsmedlem