Vårt viktigste prosjekt

2000 NYE PRIVATE ARBEIDSPLASSER

I TROMSØREGIONEN INNEN 2022

Nye private arbeidsplasser skapt siden prosjektstart i 2018:

Hvem har skapt nye arbeidsplasser?

Prosjektet 2000 nye handler om å stimulere til vekst i privat sektor i regionen. Vi ønsker å vise fram de bedriftene som tar oss ett steg nærmere målet om 2000 nye private arbeidsplasser. Økt verdiskaping i vår region er avhengig av at vi lykkes i med dette. Nedenfor kan du lese om tre bedrifter som har gjort nettopp dette og vi håper disse kan inspirere din bedrift til å satse på vekst i egne rekker. 

Labora-1920x1080.jpg

Bodø-selskapet Labora har etablert en egen avdeling i Tromsø og har skapt to nye arbeidsplasser med nyetableringen.  

Sommarøya_20190925-reduced.jpg

KSAT har skapt over 30 nye arbeidsplasser i 2019, og rigger for en vekst på omlag 100 ansatte de neste årene.

atea.jpg

Bedriften har hatt en vekst på 5 nye medarbeidere i 2019 og håper på å rekruttere like mange i 2020.

Siste nytt rundt prosjektet

Les mer om prosjektet fra nyhetsarkivet vårt!

Instagram 

Følg oss på @nftrtromso for små og store oppdateringer

Andelen private arbeidsplasser

Tromsøregionen har en lav andel sysselsatte innen privat næringsliv, sammenlignet med andre storbyregioner. En høy andel offentlige arbeidsplasser bidrar til stabilitet i nedgangstider, men demper samtidig vekstmulighetene i høykonjunkturer.

Hvorfor gjør vi dette?

Vi har satt dette prosjektet på agendaen fordi vi tror at private arbeidsplasser er avgjørende for fortsatt vekst i vår region. Vi tror at et tydelig måltall på hva vi ønsker oss vil bidra til entusiasme, innovasjon og forpliktelser. Næringsforeningen skal ikke skape 2000 nye private arbeidsplasser, men vi skal bidra til at eksisterende bedrifter skal ha de beste forutsetningene for å kunne vokse. På den måten setter vi regionen på kartet, og utvikler oss i takt med skiftende omgivelser.

Betydningen av det private næringslivet har for by- og regionsutvikling mener vi er underkommunisert. Vi skal formidle hvilken verdi private arbeidsplasser har for vår velferd og våre goder. 2000 nye arbeidsplasser innenfor private eksporterende næringer har en verdiskapingseffekt på 1,8 milliarder kroner per år, dette er 464 millioner kroner mer enn om disse arbeidsplassene etableres i kommunen. Dette viser oss den enorme forskjellen mellom private og offentlige arbeidsplasser, og hvorfor vi ønsker å arbeide dedikert med dette i Næringsforeningen.

Med støtte fra Troms og Finnmark fylkeskommune, Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Storfjord og Lyngen kommune skal prosjektet bidra å sikre at offentlig forvaltning og politikere forstår verdien av private arbeidsplasser og tilrettelegger for fortsatt vekst. Våre medlemsbedrifter, samarbeidspartnere og forskningsmiljøer vil spille en viktig rolle i dette arbeidet gjennom å bidra til å spre kompetanse, peke på barrierer og sammen utvikle morgendagens løsninger.  

Vi håper din bedrift har lyst å være med på dette. Vi heier på dere og skal hjelpe dere så godt det lar seg gjøre med at dere har de beste forutsetningene for å skape flere private arbeidsplasser og fortsatt sikre en levende region i årene som kommer.

Portrett_22.jpg

Administrerende direktør i Næringsforeningen Trude Nilsen

Prosjektet er støttet av

Design uten navn (44).png